CSR

Direktion


Christian Junker

Koncernchef, Group CEO

Henning Haahr

Vicekoncernchef, Group CFO


 

Henrik Stilund

Direktør, International Handel og Risk Management og adm.. direktør for Scanola A/S og Scanfedt A/S

Henning Fogh

Adm. direktør, Grovvaredivisionen