Helltop hybridrug

Danish Agro er glade for at kunne introducere rugsorten Helltop. Sorten er en hybridrug og en nyhed på det danske marked. Den forhandles via Nordic Seed, som har sorten eksklusivt. Sorten har en række unikke egenskaber og er særligt velegnet til svinefoder.

Helltop har rugens robusthed og hvedens foderkvalitet


Med Helltop i foderblandingen får du:

  • Højere foderoptagelse
  • Bedre foderudnyttelse
  • Højere passagehastighed
  • ​Bedre unyttelse af næringsstoffer

Med Helltop i markplanen får du:

  • Højt proteinudbytte
  • Høj resistens mod meldrøjer
  • Høj foderværdi
  • Høj hektolitervægt og høj tusindkornsvægt
  • ​Lav tendens til lejesæd

Hent produktark om Helltop her

Gode resultater i Landsforsøgene

Helltop har ikke tidligere været solgt på det danske marked, men har været afprøvet i Landsforsøg fra 2010 til 2014 - alle år med acceptabelt udbytte. Se skemaet nedenfor.

Lys rug

Helltop indeholder som den eneste sort på markedet ikke anthocyanin. Det giver det kernerne en lys/hvid farve i forhold til andre rugsorter, som det kan ses på billedet her til venstre.

Derudover er kernene markant større.

 

 

 

 

Lavt indhold af Arabinoxylaner giver høj foderoptagelse

Forskning har vist, at indholdet af Arabinoxylaner i svinefoder – især rug – skal være så lavt som muligt. Et lavt indhold øger foderoptagelsen. I et forskningsforsøg fra 2012 har man undersøgt 4 rugsorters indhold af arabinoxylaner og viskositet. Her viste det sig, at Helltop har det laveste indhold af arabinoxylaner og laveste viskositet. Arabinoxylaner består af summen af opløseligt indhold(SAX), uopløseligt indhold (IAX) og total indhold (TAX). Det er vigtigt, at alle fraktioner er så lave som muligt for, at især grise kan udnytte næringsstofferne optimalt. Højt indhold af arabinoxylan vil øge viskositeten i mave-tarmkanalen og dermed nedsætte passagehastigheden. Ved nedsat passagehastighed nedsættes foderoptagelsen. Når tarmindholdets viskositet øges, falder optagelsen af næringsstoffer. 

Du kan læse artiklen vedr. undersøgelsen af rugsorters indhold af arabinoxylaner her.

Overvejer du at bruge rug i dit svinefoder?

 
 Rug har en lang række positive egenskaber som supplement i svinefoderet, bl.a. bedre mæthedsfornemmelse og mere ro i stalden.

  Læs mere om rugens fordele i svinefoderet

 

 

Yderligere information og bestilling

Overvejer du at bruge rug i dit foder, står vi til din rådighed med rådgivning om mulighederne - hvad enten du er hjemmeblander eller benytter færdigfoder. Vi laver gerne beregning på dine fodersammensætninger, så du kan se, hvordan regnestykket kommer til at se ud - uanset om det drejer sig om køb af råvarer eller optimering af færdigfoder. Vores konsulenter inden for planteavl supplerer også gerne med rådgivning om vores forskellige rugsorter og dyrkningsvejledning.

Kontakt vores team af specialister inden for svinefoder og hør nærmere