Efterafgrøder

Veletablerede efterafgrøder er i stand til at optage overskydende kvælstof og "gemme" det til næste vækstsæson.

Nye regler om efterafgrøder

Der er i 2017 blevet indført nye regler for efterafgrøder, som er blevet endnu mere komplekse og indviklede, end de var før. Vi har derfor samlet information om reglerne og de enkelte efterafgrøder.

Læs mere om de nye regler.

Hvad er efterafgrøder?

En efterafgrøde er normalt en afgrøde, der etableres mellem to hovedafgrøder, eksempelvis mellem høst af korn og vårsæd. Efterafgrøder skal efterfølges af vårsæd. Det er altså en afgrøde, der er på marken fra juli/august og frem til februar/marts. I det tidsrum vil efterafgrøden optage de næringsstoffer, der er i jorden, så de ikke vaskes ud i vandmiljøet.

Når efterafgrøderne pløjes ned forud for såning af vårsæd, vil næringsstofferne igen blive frigivet, så den ny såede vårsæd kan udnytte dem. Efterafgrøder kan for eksempel være græs, kornafgrøder eller korsblomstrede afgrøder

Brug af efterafgrøder virker endvidere stabiliserende på N-forsyningen. Tidlig såning er vigtig for at sikre en god udvikling af efterafgrøden om efteråret. Et tilstrækkeligt areal med efterafgrøder i det ene år er afgørende for N-kvoten i det følgende år.

Danish Agro har et bredt udvalg af efterafgrøder, som blandt andet dækker arterne olieræddike, gul sennep, MFO 90-10 og markradise. På Nordic Seeds hjemmeside kan du læse mere om de enkelte arter og sorter.

 

Bestil dine efterafgrøder i god tid

Når der pludselig skal etableres ca. 50 % flere efterafgrøder i Danmark, kommer markedet under pres. Vi vil derfor anbefale, at du bestiller til det forventede behov, når det er beregnet.

Danish Agro tilbyder nedenstående i standardsortimentet, men er derudover leveringsdygtige i blandinger til frivillige efterafgrøder.

Efterafgrøder 2017 - sortiment

SORTSNAVN Art Anbefales i sædskifte med:
Ikarus Coated 33%   Olieræddike Korn,frø,raps
Ikartus Olieræddike Korn,frø,raps
Siletina Olieræddike Korn,frø,raps
Defender Olieræddike Alle incl. kartofler
MFO Blågul Maximus/Angelia Olierædikke/Honningurt 
MFO 90-10 Maximus/Action Gul sennep
Odysseus Gul sennep Alle undtagen raps
Alm. Rajgræs AGROWGRASS Alm. rajgræs (sildig, diploid) Ej i Frøgræs 
Alm Rajgræs  Tyrella AG Alm. rajgræs (sildig, diploid) Ej i frøgræs 
Reverent  Rødsvingel  Ej Frøgræs
Valient ØKO Gul Sennep  

Har du spørgsmål til vedr. efterafgrøder, kan du kontakte vores salgs- og produktkonsulenter inden for planteavl på tlf. 72 15 80 00.

Ved du allerede, hvilke sorter du ønsker at bestille, kan du benytte nedenstående elektroniske bestillingsformular.
Udfyld formularen, gem den på din computer og send den til ordre@danishagro.dk.

Hent bestillingsformular til efterafgrøder.

Du kan også bestille efterafgrøderne via vores Kundeportal.