Den historiske udvikling i Danish Agro

Danish Agro har været igennem en rivende udvikling de seneste år. I Danmark har vi været igennem en række virksomhedssammenslutninger med blandt andet KOF agro, SAB, Aarhusegnens Andel, Nordjysk Andel og Aller Mølle. Dette er sket som en konsekvens af landbrugets strukturudvikling. Afgørende for fusionerne har været, at vi har kunnet realisere de nødvendige effektiviseringer og rationaliseringer samt kunnet udnytte de synergier, som fusionerne muliggjorde for at sikre en effektiv drift.

Igennem årene er det lykkedes Danish Agro at realisere betydelige millionbeløb i effektiviseringer. Således står Danish Agro i dag godt rustet til at møde landbrugets fortsatte strukturudvikling.

Nedenfor finder du en oversigt over den historiske udvikling og den række af fusioner, som Danish Agro har været deltager i gennem tiden.